Algemene info scoutsjaar 2019-2020

Het nieuwe scoutsjaar is al enkele weken bezig en om er zeker van te zijn dat iedereen over de juiste informatie beschikt, zetten we hier nog eens alles op een rij.

Takken
Onze scouts wordt onderverdeeld in leeftijdsgroepen, die meestal ook nog gesplitst zijn in jongens en meisjes. Dit noemen wij takken. De verdeling ziet er als volgt uit:

 • Kapoenen: jongens en meisjes van het geboortejaar 2013 en 2012
 • Kabouters: meisjes van het geboortejaar 2011, 2010 en 2009
 • Welpen: jongens van het geboortejaar 2011, 20010 en 2009
 • Jong-Gidsen: meisjes van het geboortejaar 2008, 2007 en 2006
 • Jong-Verkenners: jongens van het geboortejaar 2008, 2007 en 2006
 • Gidsen: meisjes van het geboortejaar 2005, 2004 en 2003
 • Verkenners: jongens van het geboortejaar 2005, 2004 en 2003
 • Jin: jongens en meisjes van het geboortejaar 2002

Inschrijven
Er is geen plek meer bij de kapoenen en de jin. Bij alle andere takken is er nog plaats voor uw kind. Voel jullie zeker welkom om drie keer te komen proberen en je achteraf in te schrijven als het leuk was. Inschrijvingspapieren kunnen bij de leiding of groepsleiding verkregen worden. Je moet ze ook bij hen weer inleveren.

Vergaderingen
Reguliere activiteiten worden bij ons vergaderingen genoemd. Deze vinden plaats op zondag van 14 uur tot 17 uur.
Af en toe kiest de leiding ervoor om de vergadering op een ander uur of andere dag te houden (bijvoorbeeld tijdens de examens). Om hiervan op de hoogte te zijn, is het belangrijk dat je de ‘Samen’ leest, ons ledenboekje waar alle vergaderingen en andere activiteiten in staan. Bij de inschrijving kon je je hierop abonneren, dan krijg je het boekje thuis toegestuurd. Als je niet geabonneerd bent, kan je ook altijd de Samen raadplegen op deze website, bovenaan bij het kopje ‘Samen’.
LET OP: de eerste samen kan nog niet bij iedereen thuis geleverd worden, omdat nog niet alle inschrijvingen en betalingen verwerkt zijn.

Uniform
Tijdens de vergaderingen verwachten we dat elk lid een das aanheeft. Daarnaast verwachten we ook dat alle leden vanaf de kabouters en de welpen een volledig uniform aanhebben. Dit bestaat uit een broek of rok en een hemd.
Een das kan je bij de groepsleiding aankopen voor € 10.
Een uniform kan je kopen bij de Hopper in Leuven of Antwerpen of online bestellen via www.hopper.be. Ook op www.2dehands.be vind je vaak nog uniformstukken in goede staat.
Je kan vrijblijvend bij de groepsleiding ook reflecterend lint, groeps- en districtlintjes kopen voor op het uniform.

Kamp en weekends
Elk jaar gaan we met de hele groep samen op kamp in de Ardennen. Dan gaan we weer even back to basics: in tenten slapen, kampvuren maken, op dagtocht met kaart en kompas…
De data van het kamp verschillen per tak:

 • Kapoenen: 10 tot 15 augustus
 • Kabouters en welpen: 8 tot 15 augustus
 • Jong-gidsen, jong-verkenners, gidsen en verkenners: 5 tot 15 augustus.

De gidsen en verkenners gaan steeds met de fiets op kamp.
De jin gaat op kamp in het buitenland.

Weekends worden vastgelegd per tak, waardoor de data onderling vaak verschillen. Raadpleeg hiervoor zeker de samen. Weekends kunnen doorgaan aan onze eigen lokalen of op verplaatsing. Bij vragen hierover contacteer je best de takleiding (contactgegevens zijn te vinden onder het kopje ‘Leiding’).

Belangrijke data
Naast onze vergaderingen organiseren we ook enkele andere activiteiten, waarop iedereen zeker welkom is. Hier alvast een overzicht!

 • 13 oktober 2019: Spaghettislag van de foeriers aan onze lokalen
 • 18 oktober 2019: Dag van de Jeugdbeweging. Vandaag mag iedereen in uniform naar school of werk!
 • 26-27 oktober 2019: Scoutsrestaurant In De Prins, meer info zal zeker nog volgen
 • 11 januari 2019: Jinfuif In De Prins
 • 5-15 augustus 2020: Kamp!

Noteer deze data alvast in je agenda, zodat je zeker aanwezig kan zijn!

Nog vragen
Moest je nu nog met vragen zitten kan je altijd bij de groepsleiding, Wannes en Zoë, terecht op het mailadres groepsleiding@scoutselewijt.be.