Vragen, bezorgdheden of tips

Contacteer Ons

ADRES SKOETTE:
Scouts en Gidsen Elewijt
Diependaalstraat 34-36
1982 Elewijt

GROEPSLEIDING:
grl_elewijt@yahoo.com
Cyriaque Vanden Wijngaerden, Kato Buelens en Lobke Berghs
BE85 0014 0139 8406

ESV:
VZW de Elewijtse Scoutsvrienden werd in 2015 opgericht ter ondersteuning van Scouts en Gidsen Elewijt. Zij bestaan uit ouders, (oud)leiding en de groepsleiding. Zij staan in voor het beheer en het onderhoud van de lokalen. Hun eerste grote project is de bouw van een nieuwe chalet.